Written by Sanya Thammawong

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

Written by Sanya Thammawong

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องเอ็กซ์เรย์ภายในช่องปาก) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด