โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องเอ็กซ์เรย์ภายในช่องปาก) จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องเอ็กซ์เรย์ภายในช่องปาก) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด