โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง 

2. พนักงานบริการ (จ่ายกลาง) 1 ตำแหน่ง  

 

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 5 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง 

2. พนักงานบริการ (จ่ายกลาง) 1 ตำแหน่ง  

3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 ตำแหน่ง

4.พนักงานเปล 1 ตำแหน่ง

5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด