ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ประจำกลุ่มการพยาบาล) รายละเอียด

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) รายละเอียด

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา  ดังนี้

1.พนักงานบริการ(ประจำกลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา

2.พนักงานบริการ(ประจำกลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา

3.พนักงานบริการ (พขร)(ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

4.พนักงานบริการ (รปภ)(ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการ

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา  ดังนี้

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

2.นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา

4.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา

5.ช่างซ่อมบำรุง 1อัตรา

6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำกลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)  1 อัตรา

7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำกลุ่มการพยาบาล)  1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.ช่างซ่อมบำรุง(ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 ตำแหน่ง  

2. พนักงานบริการ (รปภ) 1 ตำแหน่ง  

3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร