ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ประจำงานรังสีวิทยา) 1 ตำแหน่ง 

2. พนักงานประจำห้องทดลอง (ประจำกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 1 ตำแหน่ง  

3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร