ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานบริการ  (พนักงานขับรถ  ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 

2) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ประจำงานกลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ประจำกลุ่มงานประกันสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำงานกลุ่มการพยาบาล ประจำงานคลินิกโรคไม่เรื้อรัง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครงาน