โรงพยาบาลบัวลายขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัยหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลบัวลายขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รายละเอียดโครงการ

โรงพยาบาลบัวลายขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลบัวลายขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"