รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566

 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้

1.พยาบาลวิชาชีพ (ประจำกลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา

2.พนักงานบริการ (พขร) (ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

4.ช่างฝีมือทั่วไป (ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

โรงพยาบาลบัวลายขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลบัวลายขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัยหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลบัวลายขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลบัวลายขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"