ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลบัวลาย

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลบัวลาย

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าเครื่องตรวจสารชีวะเคมีอัตโนมัติพร้องน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบัวลาย