ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าเครื่องตรวจสารชีวะเคมีอัตโนมัติพร้องน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) จำนวน 970 ตร.ม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอาการสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบัวลาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 970 ตารางเมตร