ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอาการสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) จำนวน 970 ตร.ม.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 970 ตารางเมตร

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อCOVID 19 โรงพยาบาลบัวลาย ครั้งที่ 2