ข่าวสมัครงาน

Written by Sanya Thammawong

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ประจำกลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา 

2) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (ประจำกลุ่มงานยุทธศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 

3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปรจำกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร