ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

โรงพยาบาลบัวลายมีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด