ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และงานจ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัยบัวลาย พื้นที่ 450 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 2 งาน 1. เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.จ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัยบัวลาย พื้นที่ 450 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 1.เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

รายละเอียด 2.งานจ้างซ่อมแซมหลังคาสถานีอนามัยบัวลาย