ข่าวสมัครงาน

Written by Sanya Thammawong

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานบริการ  (พนักงานขับรถ  ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา 

2) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ประจำงานกลุ่มงานรังสีวิทยา) จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครงาน